Nederlands Paspoort verlengen voor PEI'ers, Pilot Project

Specifieke informatie over PEI
Post Reply
Dutch_Truck
Former CBB Sponsor
Posts: 2137
Joined: 06 May 2004, 17:16
Naam: Gerry
Vestigings Provincie: New Brunswick
Soort visum: Landed status bij aankomst in Montreal, en door naar London, ON
In Canada Sinds: 25 Aug 1965
Location: Fredericton
Contact:

Nederlands Paspoort verlengen voor PEI'ers, Pilot Project

Post by Dutch_Truck » 29 Sep 2011, 20:14

Biometric Passport Application in Fredericton and Halifax (Pilot)

Newsflash | 28 September 2011


Beste mede-Nederlander,

Sinds 21 september 2009 moeten Nederlanders die een nieuw paspoort nodig hebben, in persoon verschijnen bij de Nederlandse Ambassade in Ottawa. Indiening van paspoortaanvragen bij de Honorair Consuls in Fredericton, Montreal, Quebec en Halifax behoort niet meer tot de mogelijkheden. De Ambassade in Ottawa overweegt in november 2011 deel te nemen aan een pilot met een mobiel aanvraagstation. Gedurende deze pilot zullen aanvragers gedurende 1 dag, op een tevoren afgesproken datum op de consulaten in Halifax en Fredericton in de gelegenheid worden gesteld paspoortaanvragen in te dienen. Vingerafdrukken worden daarbij afgenomen met het mobiele aanvraagstation. Hiervoor zal vanuit de Nederlandse Ambassade in Ottawa een medewerker op de consulaten aanwezig zijn om aanvragen in ontvangst te nemen en vingerafdrukken af te nemen. Zodra de aanvraag is verwerkt, zullen de nieuwe paspoorten per aangetekende post naar het huisadres van de aanvragers worden gezonden. De mogelijke pilot is vooralsnog eenmalig.


Nederlanders die een paspoort willen aanvragen, kunnen in overweging nemen te wachten tot een nader te bepalen datum in november. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan de pilot kunt u voor 13 oktober 2011 een mail sturen naar OTT-CA@minbuza.nl Gelieve geen contact op te nemen met de Honoraire Consul. Hoe eerder u interesse toont des te groter is de kans dat uw verzoek kan worden gehonoreerd. Bij veel aanvragen zullen helaas mensen moeten worden teleurgesteld. Bij onvoldoende belangstelling wordt het bezoek geannuleerd. Aan de pilot en de paspoortaanvragen kunnen geen rechten worden ontleend.



Dear fellow Dutch Citizens,

As of September 21, 2009 Dutch citizens who require a new passport have to apply in person at the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Ottawa. Since then, applying in person at the offices of the Honorary Consuls in Fredericton, Montreal, Quebec and Halifax is no longer possible. In November 2011 the Embassy in Ottawa may conduct a pilot-project using mobile equipment for taking fingerprints for passport applications. During this one-day pilot, Dutch citizens will have the opportunity to submit passport applications in Halifax and Fredericton on a date to be fixed. An employee of the Embassy in Ottawa will travel to both consulates to receive passport applications and take fingerprints using the mobile equipment. After processing the applications, the new passports will be sent to you by registered mail. This potential pilot will be a one-time project for the time being.


Dutch citizens in Eastern Canada who wish to apply for a passport in Ottawa may consider participating in this pilot in November. If you are interested to participate in the pilot, please send an email to OTT-CA@minbuza.nl before October 13, 2011. Please do not contact your local office of the Honorary Consul. You may participate on a first registered, first served base. In case of great interest, people may have to be disappointed. In case of insufficient interest for the pilot, the pilot will be cancelled. No rights can be derived from this pilot or the passport applications.

m.v.g. Gerry

Post Reply